Loading...
ro
Înapoi

Politica de confidențialitate

Follow the Master! – acesta este motto-ul nostru în ceea ce privește prepararea și servirea sushi-ului dar și în acțiunile întreprinse cu privire la confidențialitatea datelor clienților noștrii, partenerilor și furnizorilor. Astfel, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și al legislației interne în vigoare, vă informăm că datele puse la dispoziția societății Gourmand SRL, vor fi tratate în conformitate cu dispozițiile actuale privind protecția datelor cu caracter personal și a principiilor de confidențialitate pe care se întemeiază activitatea companiei.
1. Tipul datelor cu caracter personal colectate
Datele colectate sunt: date personale (numele și prenumele), date de contact (telefon, adresa de livrare, adresa de facturare), date de identificare și autentificare a utilizatorului (adresa e-mail, parolă)
2. Scopul procesării datelor cu caracter personal
- crearea contului de utilizator pe site-ul sushimaster.ro
- livrarea produselor comandate
- oferirea de puncte bonus clienților
- transmiterea de oferte și promoții (doar cu acordul dvs.)
- contactarea în scopul cercetării satifacției clienților (doar cu acordul dvs.).
3. Drepturile persoanelor vizate
- de a obține, la cerere, acces la datele personale;
- de a solicita, în mod gratuit, actualizarea, modificarea sau ștergerea datelor, aflate în baza de date a societății Gurmand SRL și totodată de a fi informat asupra măsurilor adoptate ulterior solicitării;
- de a restricționa sau de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menționate, în orice moment și de a obține informații referitoare la tipul măsurilor adoptate ulterior solicitării;
- de a porta datele aflate în posesia societății Gurmand SRL;
- de a fi notificat în cel mai scurt timp posibil în eventualitatea unui incident de securitate cu impact semnificativ asupra datelor furnizate;
- de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, vă rugăm să adresați o solicitare în scris la adresa dpo@sushimaster.ro.
4. Furnizarea de date cu caracter personal și urmările în caz de refuz
Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.
În eventualitatea unui refuz de furnizare a acestor date sau furnizarea de date incomplete și/sau inexacte, rezultă imposibilitatea creării contului de client și/sau a livrării produselor comandate.
5. Categorii de destinatari ai datelor
Datele personale pot fi dezvăluite partenerilor contractuali precum: BoogIT, Iiko, WooCommerce pentru a onora comenzile plasate atât în mediul online cât și telefonic dar și pentru a putea emite facturi sau pentru a cumula puncte bonus în contul de client.
6. Stocarea datelor
Datele pe care ni le furnizați în calitate de client vor fi stocate atât timp cât contul creat pe site va fi valabil. O dată cu ștergerea lui vor fi șterse și informațiile cu caracter personal din baza noastră de date.
Dacă în termen de 6 luni nu se vor mai efectua comenzi prin intermediul contului creat pe site-ul sushimaster.ro, contul va fi șters împreună cu toate datele stocate.
7. Securitatea datelor
Confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor, în toate formele sale, sunt esențiale pentru noi și de aceea ne luăm angajamentul de a procesa datele furnizate, generate și deținute conform Regulamentului (UE) 2016/679. Astfel garantăm confidențialitatea informației prin asigurarea accesibilității acesteia doar de către persoanele autorizate, prin existența unui sistem de control acces, prin criptarea datelor și formarea angajaților cu privire la confidențialitatea datelor și securitatea informației. Orice date personale introduse sunt criptate în timpul transferului folosind un proces securizat de criptare.Integritatea informației o asigurăm prin deținerea controlului asupra modificărilor aduse datelor prin acordarea acestui drept doar persoanelor autorizate. Totodată acest obiectiv este realizat prin menținerea coerenței interne și externe a datelor și programelor utilizate.Promovarea disponibilității datelor pentru utilizarea autorizată se face prin sisteme informatice de backup care asigură disponibilitate permanentă, prevenind astfel, întreruperile de servicii.